Jak się pisze: „dziewczynom” czy „dziewczyną”?

Pisownia w języku polskim bywa trudna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z odmianą wyrazów. Często pojawiające się wątpliwości dotyczą form „dziewczynom” i „dziewczyną”. Poniżej przedstawiamy zasady gramatyczne, które pomogą wyjaśnić, kiedy używać poszczególnych form.

„Dziewczynom” – celownik liczby mnogiej

Formę „dziewczynom” używamy w celowniku liczby mnogiej. Celownik odpowiada na pytania: „komu? czemu?”. Przykłady zastosowania:

 • Dałam prezent dziewczynom.
 • Opowiedziałem historię dziewczynom.

„Dziewczyną” – narzędnik liczby pojedynczej

Formę „dziewczyną” stosujemy w narzędniku liczby pojedynczej. Narzędnik odpowiada na pytania: „(z) kim? (z) czym?”. Przykłady zastosowania:

 • Poszłam do kina z dziewczyną.
 • Jestem przyjaciółką tej dziewczyny.

Różnice w kontekście użycia

 1. Celownik liczby mnogiej („dziewczynom”):
 • Przeznaczony dla grupy osób, a więc zawsze odnosi się do więcej niż jednej dziewczyny.
 • Przykład: „Podarowałem kwiaty dziewczynom.”
 1. Narzędnik liczby pojedynczej („dziewczyną”):
 • Stosowany do opisywania czynności związanych z jedną dziewczyną.
 • Przykład: „Byłam w sklepie z tą dziewczyną.”

Przykłady użycia w zdaniach

 • Dziewczynom:
 • Nauczycielka pochwaliła dziewczynom za ich osiągnięcia.
 • Powierzyłem to zadanie właśnie dziewczynom.
 • Dziewczyną:
 • Rozmawiałem długo z tą dziewczyną.
 • Byłem na spacerze z moją dziewczyną.

Warto pamiętać, że obie formy mają swoje konkretne zastosowanie i różnią się kontekstem, w jakim są używane. „Dziewczynom” odnosi się do celownika liczby mnogiej, natomiast „dziewczyną” do narzędnika liczby pojedynczej. Znajomość tych zasad pozwoli na poprawne używanie tych form w języku polskim.

Jeśli nadal masz wątpliwości, zawsze możesz sięgnąć po słownik języka polskiego lub skonsultować się z nauczycielem języka polskiego. Pisownia i gramatyka są fundamentalnymi elementami skutecznej komunikacji, dlatego warto poświęcić czas na ich naukę i zrozumienie.