Jak uzyskać L4 ciążowe? Poradnik młodej Mamy

L4 ciążowe to możliwość, którą posiada każda kobieta spodziewająca się dziecka. Zwolnienia lekarskie dla kobiet w ciąży nieco odbiegają od zasad obowiązujących w przypadku tradycyjnych zaświadczeń L4. Warto więc poznać te różnice, aby móc w pełni korzystać z należnych praw oraz przywilejów.

Warto poszerzyć swoją wiedzę, aby dowiedzieć się, jakie obecnie istnieją rozwiązania umożliwiające uzyskanie zwolnienia, ale pozostając w domu i nie odwiedzając przychodni. Właśnie takie sposoby są pożądane podczas panującej pandemii koronawirusa. Ograniczając kontakt z większymi skupiskami ludzi, kobieta dba nie tylko o siebie i innych, ale również o swoje nienarodzone dziecko. W dzisiejszym artykule przedstawiamy kiedy i jak można otrzymać zwolnienie lekarskie w ciąży, przedstawiamy jego długość oraz wymiar, a także poruszamy kwestię kontroli.

Kiedy i jak można otrzymać L4 ciążowe?

L4 ciążowe może zostać wystawione jedynie kobiecie, która spodziewa się dziecka. Wskazaniem do zgłoszenia się po zwolnienie lekarskie jest słabe samopoczucie przyszedłem Mamy oraz zagrożenie ciąży. Lekarz może wystawić zwolnienie również wtedy, gdy wykonywana przez kobietę praca wiąże się z ciężkimi warunkami i stresem. Zaświadczenie to można uzyskać odwiedzając gabinet lekarski i poddając się badaniu. Istnieją również inne sposoby na uzyskanie zwolnienia. Ponadto pozwalają one na pozostanie w domu. Ubezpieczeni pracownicy mogą skorzystać z bezkontaktowych wizyt, które są przeprowadzane w formie konsultacji telefonicznych lub online. W trakcie takiej rozmowy lekarz nie może wykonać badania, jednak zamiast tego przeprowadza dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta oraz zaobserwowanych przez niego objawów. W tym wypadku pyta przyszłą mamę o samopoczucie i przedstawia zalecenia dotyczące jej stanu. Bardzo popularne stają się również strony internetowe, które oferują generowanie zwolnień. Dzięki nim można uzyskać L4 bez wychodzenia z domu, za niską cenę i w krótkim czasie.

Jaki wymiar będzie miało takie zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie ma jasno określoną długość trwania. Z reguły ubezpieczony pracownik ma prawo do skorzystania ze 182 dni urlopu chorobowego w ciągu roku. W przypadku kobiet w ciąży sprawa wygląda nieco inaczej.  Mają one możliwość skorzystania z wydłużonego czasu zwolnienia, który wynosi aż 270 dni. Decydując się na zwolnienie lekarskie, można poprosić również o zwolnienie wsteczne, jeśli dolegliwości uniemożliwiające wykonywanie pracy wystąpiły w okresie nieprzekraczającym 3 dni. Podczas całego okresu zwolnienia ubezpieczona kobieta będzie mogła korzystać z wypłacanych świadczeń pieniężnych. Przyjmują one postać wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku. Oba świadczenia są wypłacane w tym samym wymiarze, który w przypadku kobiet w ciąży jest równoważny ze stuprocentowym wynagrodzeniem. Za pierwsze 33 dni zwolnienia pracownica otrzyma wynagrodzenie wypłacane przez pracownika. Po upływie tego okresu świadczenie będzie wypłacane w formie zasiłku, a obowiązek jego regulowania przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy mając L4 ciążowe można zostać zwolnionym?

L4 ciążowe wiąże się z wieloma przywilejami i prawami. Przysługują one również w kwestii zwolnienia z pracy. Okazuje się, że z reguły ciężarnej pracownicy nie można zwolnić. Zasada ta szczególnie obowiązuje w przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę oraz na okres próbny. Zwolnienie pracownicy, która ujawniła informację o ciąży jest więc niezgodne z prawem, a więc można się od tej decyzji odwoływać. Nawet w przypadku kobiety, które nie przekazała, że spodziewa się dziecka, istnieje możliwość odwołania. W podanych sytuacjach zwolnienie z pracy może zostać uznać na za niepraworządne i nieskuteczne. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których pracownica nie jest chroniona przed zwolnieniem, a jej umowa może zostać rozwiązana. Należy do nich ogłoszenie przez pracodawcę upadłości, a także zwolnienie dyscyplinarne.

Czy w trakcie zwolnienia można spodziewać się kontroli?

Podczas urlopu chorobowego mogą być przeprowadzane kontrole. Podmiotami uprawnionymi do ich wykonania są przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca. Podczas takiej kontroli sprawdzany jest stan zdrowia pacjenta oraz stopień respektowania przez niego zasad zwolnienia oraz zalecenie lekarza. W celu kontroli pacjenta może również zostać powołana specjalna komisja lekarska. W przypadku stwierdzenia, że aktualny stan zdrowia pacjenta znacząco odbiega od tego przedstawionego na zwolnieniu może on utracić należne świadczenia. Kobieta przebywająca na zwolnieniu może stracić zasiłek, jeśli w trakcie urlopu chorobowego będzie podejmowała jakiekolwiek czynności zmierzające do zarobku.