Jak wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu?

Kiedy męczy nas katar, kaszel bądź dokuczają nam uciążliwe bóle szukamy pomocy u lekarzy. Każdy człowiek posiadający ubezpieczenie zdrowotne może zapisać do dowolnego lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wybór może być niemałym wyzwaniem. Czytamy opinie w internecie, pytamy znajomych i sąsiadów oraz sami staramy dowiedzieć się na ich temat jak najwięcej. Czym więc kierować się przy wyborze lekarza POZ?

Czym jest Podstawowa Opieka Zdrowotna?

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej możemy korzystać ze świadczeń zdrowotnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Niezależnie od miejsca zamieszkania czy różnych innych czynników, każdy ubezpieczony człowiek może wybrać swojego lekarza POZ, pielęgniarkę i położną. W jaki sposób to zrobić?

Wybór lekarza pierwszego kontaktu

Aby wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę i położną należy wypełnić i złożyć deklarację w wybranej przez siebie placówce posiadającej kontrakt z NFZ bądź za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Podczas wypełniania deklaracji, pacjent proszony jest o podanie swoich danych osobistych, jak imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć i numer PESEL.

Każdy ubezpieczony ma również prawo do zmiany lekarza, położnej czy pielęgniarki, ale tylko dwa razy do roku.

Jak wybrać odpowiedniego lekarza POZ?

Przy wyborze przychodni, lekarza POZ, pielęgniarki i położnej powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na:

  • nasze miejsce zamieszkania i lokalizację przychodni,
  • zakres świadczonych usług w danej przychodni,
  • kompetencje oraz doświadczenia lekarza POZ i pielęgniarki.

Lekarz POZ powinien posiadać szeroką wiedzę z wielu dziedzin medycyny, ponieważ do jego obowiązków należy diagnozowanie i leczenie chorób narządów wewnętrznych pacjentów, a w razie potrzeby kierowanie do poradni specjalistycznych czy na dodatkowe badania. Dlatego też lekarz pierwszego kontaktu powinien stale się dokształcać i uzupełniać swoją wiedzę medyczną.

Dobry lekarz POZ powinien również dobrze komunikować się ze swoim pacjentem. Nie wszyscy znamy medyczną terminologię, dlatego odpowiednia komunikacja jest niezwykle ważna w dobrej współpracy. Jakie jeszcze cechy powinien posiadać lekarz pierwszego kontaktu?

  • stanowczość,
  • punktualność,
  • cierpliwość.

Za co odpowiada lekarz POZ, pielęgniarka i położna?

Lekarz POZ zobowiązany jest do opieki nad pacjentem. Jest on pierwszą osobą, która go diagnozuje oraz jest odpowiedzialny na opracowanie planu jego leczenia. Współpracuje on z pielęgniarkami, pielęgniarkami środowiskowymi, czy położnymi.

Pielęgniarka zobowiązana jest natomiast do wykonywania świadczeń leczniczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz do promocji zdrowia i profilaktyki przeciw różnym chorobom.

Położna przeprowadza wywiad środowiskowy z pacjentem i monitoruje ciąże.

Wybierz swojego lekarza pierwszego kontaktu w Jutro Medical!

Przychodnia Jutro Medical to doświadczona i kompleksowa opieka zdrowotna na wielu poziomach. Tutaj czekają na Ciebie lekarze zarówno w naszych przychodniach:

https://jutromedical.com/przychodnie/warszawa

https://jutromedical.com/przychodnie/krakow

https://jutromedical.com/przychodnie/wroclaw

https://jutromedical.com/przychodnie/gdansk