Polityka Prywatności

 1. DEFINICJE
 2. Portal- zbiór stron i podstron internetowych dostępnych w domenie BlogKobiety.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uzyskanie informacji o modzie, urodzie, zdrowiu i innych aspektach stylu życia, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
 3. Użytkownik – każda osoba nie wymagająca logowania lub wymagająca zalogowana na Portalu, która poprzez akceptację Regulaminu oraz dodatkowo rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być Osoba prywatna (osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej) lub Firma (osoba prawna). Użytkownicy akceptują regulamin poprzez korzystanie z serwisu, czyli korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 4. Treść – wszystkie materiały i wszystkie pliki niezależnie od formatu które Użytkownik przekazał do Portalu oraz materiały zamieszczone przez Właściciela i Administratora portalu.
 5. Administrator – właściciel i podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Administratorem portalu jest firma Hydra Group ul. Bekasów 128, 02-803 Warszawa
 6. Informacja o Produkcie lub Informacja o Firmie – strona w formie artykułu, stworzona przez Użytkownika lub Administratora zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy i inne materiały udostępnione przez niego dobrowolnie lub za opłatą w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności
 7. Regulamin – dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 8. Usługi podlinkowane – usługi wykonywane pod adresami internetowymi nie związanymi z Portalem
 9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Portalu, którzy dokonali subskrypcji – wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.
 10. Wiadomości – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.
 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właściciel i Admnistrator portalu BlogKobiety.pl dba o ochronę prywatności. W niniejszym dokumencie Polityka prywatności opisano działania, jakie są podejmowane, aby chronić dane osobowe Użytkownika odwiedzającego Portal. Opisano tu dane osobowe, które są gromadzone i cele, do których są używane. Opisany został także sposób, w jaki Administrator może przeglądać i korygować dane osobowe. Użytkownik odwiedzając Portal wyraża tym samym zgodę na gromadzenie tych danych i stosowanie praktyk opisanych w niniejszej -Polityce prywatności-.

 1. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
 2. Portal BlogKobiety.pl może być odwiedzany przez Użytkownika bez wprowadzania danych osobowych.
 3. W celu uzyskania szczegółowych danych związanych z ofertą Dostawcy (wysłanie zapytania), zamieszenia komentarzy lub otrzymywania Newslettera, wymagane jest wprowadzenie danych osobowych.
 4. Dane gromadzone przez Portal mogą obejmować:
  a) imię, nazwisko, stanowisko w firmie, nazwa firmy, numer telefonu i faksu, adres pocztowy, kraj, adres e-mail,
  b) informacje o firmie;
  c) dane związane z dostosowaniem Portalu w celu ułatwienia korzystania
  d) dane pomagające zidentyfikować Administratorowi sposób prowadzenia portalu, który najlepiej odpowiada wymaganiom użytkownika;
  e) informacje dotyczące rejestracji zdarzenia: np. przeglądane strony i materiały, ilość przesłanych informacji, klikanie przez łącza i inne czynności podejmowane na Portalu BlogKobiety.pl
  f) informacje zwrotne na temat Portalu i oraz związanych z usługami świadczonymi przez Portal g) standardowe informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, język, system operacyjny komputera, data i godzina wizyty na stronie portalu oraz strona, z której uzyskano połączenie do Portalu. Informacje te nie są łączone z tożsamością Użytkownika.
 5. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora
 6. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, publikacji w środkach masowego przekazu zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora: Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO). Gromadzone dane Administrator może wykorzystać także do ułatwienia korzystania ze stron Portalu przez eliminację potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych danych lub przez dostosowanie Portalu do konkretnych preferencji Użytkownika.
 7. Użytkownik może zawsze zażądać udostępnienia swoich danych lub danych firmy zgromadzonych za pośrednictwem Portalu do przeglądu i skorygowania. Użytkownik może zawsze zażądać zaprzestania użytkowania swoich danych lub danych firmy. Czynności te można wykonać wypełniając formularz Kontakt. Przed umożliwieniem dostępu do danych osobowych Użytkownika, Administrator zweryfikuje jego tożsamość.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 10. Jeżeli Administrator otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 11. Jeżeli Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 12. Administrator udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 13. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
  a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika,
  b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w pkt 14 poniżej,
  c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 14. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 15. Portal BlogKobiety.pl dokłada wszelkiej staranności aby zadbać o bezpieczeństwo przechowywanych danych. Używane są różne technologie i zabezpieczeń i procedury, aby chronić dane przed nieuprawnionym do nich dostępem, ich użyciem lub ujawnieniem.
 16. Portal BlogKobiety.pl nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.
 17. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 18. Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych usług.
 19. Ciasteczka (cookies)

Ten serwis, podobnie jak większość nietrywialnych serwisów w Internecie korzysta z plików cookies (t.zw. ciasteczek).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 2. zapamiętania ostatnich akcji użytkownika (np. ostatniego podpisu przy dodawaniu komentarza), tak aby użytkownik nie musiał za każdym razem ponawiać tych samych akcji lub podawać tych samych danych
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach tego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach tego serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  Wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie obsługi plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może to zrobić, jednak musi się liczyć tym, że serwis przestanie działać poprawnie lub stanie się niewygodny w użyciu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów i dostawców usług mierzących ruch (na przykład Google AdSense, Facebook, Google Analytics, itp.)

Więcej na temat plików cookies możesz przeczytać w Wikipedii oraz na stronie Wszystko o ciasteczkach.

 1. Google Analytics

Portal BlogKobiety.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 1. Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące prowadzenia Polityki Prywatności, może je zadać poprzez wypełnienie formularza Kontakt. Pytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone. UWAGA! proszę podać w formularzu swój adres e-mail
 2. Administrator może aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. W takim wypadku zmieniana jest data „ostatnio aktualizowane” na końcu dokumentu Polityka Prywatności.
 3. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności: Właściciel i administrator portalu BlogKobiety.pl nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2022