Działalność nierejestrowana w 2024 roku

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności nierejestrowanej w 2024 roku z powodzeniem mogą wziąć pod uwagę wskazówki i propozycje, które zostały zawarte w poniższym artykule.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Osoby, które są zainteresowane założeniem własnego biznesu, ale jednocześnie obawiają się zbyt wielu formalności, z powodzeniem mogą mieć na uwadze możliwość skorzystania z opcji jaką jest działalność nierejestrowana. Jest ona legalną formą prawną na terenie kraju. Dzięki wybraniu tej opcji:

– przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS, co obniża miesięczne stałe koszta,

– dana osoba nie jest zobowiązana do prowadzenia księgowości,

– można skupić się przede wszystkim na obsługiwaniu klientów,

– można bez zbytnich nakładów finansowych przetestować pomysł na własny biznes.

Prowadzenie tej opcji związane jest z brakiem rejestracji, z której można korzystać od 2018 roku. Propozycja ta sprawia, że dana osoba może legalnie dorobić do domowego budżetu bez konieczności rejestracji firmy, jak również, o czym już wspomniano, może przetestować swój pomysł na konkretny biznes. Jest to przede wszystkim drobna działalność zarobkowa.

Kluczowe jest także zwrócenie uwagi na to, by przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej miesięcznie nie przekraczać pułapu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przeciwnym wypadku obowiązkowym będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej?

Jest to genialna propozycja skierowana do osób, które już mają umowę o pracę lub/i chcą dorobić do domowego budżetu dzięki innemu źródłu zarobkowania. W związku z nieprzekraczaniem 75% miesięcznie minimalnej płacy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku przychód miesięczny nie może przekroczyć 3181,50 złotych. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia bieżącego roku będzie to kwota 3225 złotych miesięcznie. 

Kluczowe jest także zwrócenie uwagi na to, iż są to kwoty wyłącznie z tytułu prowadzenia tej działalności bez rejestracji. Jednakowoż podmiot po zawieszeniu lub zamknięciu własnej działalności gospodarczej musi odczekać co najmniej 60 miesięcy przed możliwością założenia działalności nierejestrowanej.

Sprawdź jak założyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku: https://www.ifirma.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-w-roku-2024

Jakie są obowiązki?

Wśród obowiązkowych działań osoby prowadzącej tego typu działalność wymienia się:

prowadzenie ewidencji sprzedaży. Konieczne jest zapewnienie uproszczonej ewidencji sprzedaży z kwotami przychodów z danego roku podatkowego,

rozliczanie działalności nierejestrowanej poprzez zeznanie roczne — jest to obowiązkowe dzięki wykorzystaniu PIT-36. Dzięki złożeniu tego zeznania konkretny przedsiębiorca może także odzyskać część funduszy, które zostały przez niego zainwestowane w prowadzenie działalności nierejestrowanej. Mogą być to m.in. materiały eksploatacyjne. W związku z tym będzie możliwe zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Pomocą w całorocznym przygotowaniu się do rozliczenia okazuje się Księga Przychodów i Rozchodów, w której na bieżąco zapisuje się konkretne koszta.

poszanowanie praw konsumenta — konieczne jest przestrzeganie praw konsumentów. Konieczne jest więc dbanie o wypełnianie obowiązków informacyjnych. Do tej grupy zalicza się m.in. udzielanie informacji o prawie odstąpienia od umowy, która była zawierana na odległość.

wystawianie dokumentów sprzedaży. W momencie, gdy klient zażąda otrzymanie dokumentu sprzedaży, zadaniem podmiotu jest wystawienie rachunku lub faktury odnośnie do danej transakcji. Prowadzący działalność nierejestrowaną, któremu zależy na usprawnieniu całego procesu i niewypisywaniu rachunku ręcznie, może skorzystać z programu do faktur ifirma.pl 

Zależy Ci na usprawnieniu całego procesu księgowego? Skorzystaj z oferty darmowego programu do faktur od Ifirma: https://www.ifirma.pl/program-do-faktur

Zarobki w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej w 2024 roku można zarobić nawet do 38 439 złotych. Od tej kwoty w zeznaniu rocznym konieczne jest jednak także odprowadzenie podatku. Obecnie pułap do 120 000 złotych opiera się na 12% stawce podatku. Dodatkowo odliczenie kosztów możliwe jest raz w roku za okres wszystkich 12 miesięcy. Nie sposób nie wspomnieć o tym, iż w związku z tym konieczne jest zbieranie dokumentów, które potwierdzają zakup materiałów oraz usług, które są niezbędne do uzyskania przychodu przez cały rok.

Jak wygląda założenie działalności?

Nie jest on zbyt skomplikowany. Najlepszym pierwszym krokiem jest po prostu działanie. Przed nim warto zastanowić się także nad tym, ile czasu okaże się niezbędne na prowadzenie tej działalności, jakie korzyści chce się odnieść oraz czy niezbędne są jakieś zasoby.

Warto zastanowić się także nad tym, czy klienci będą zainteresowani zakupem danych towarów lub usług. Można to sprawdzić poprzez:

– rozpytanie znajomych,

– przyglądnięcie się innym biznesom.

Należy także mieć na uwadze to, ile czasu będzie potrzebne na to, by prowadzić działalność nierejestrowaną, zakupić i wykorzystywać niezbędne materiały. Kluczowe są także wybór form kontaktu z klientami oraz wybranie najkorzystniejszych strategii marketingowych. Każdy podmiot może mieć świadomość odnośnie do tego, że możliwe jest posiadanie przez niego własnego logo oraz nazwy. Obowiązkowe wydaje się także założenie profili z marką w mediach społecznościowych oraz wykorzystanie ich na stronie internetowej. 

Nie ma żadnego obowiązku związanego z rejestracją działalności, co stanowi atut wybrania tej opcji. Niekonieczne jest więc składanie wniosków do urzędu skarbowego, o wpis do CEIDG, ZUS-u oraz GUS-u. Do obowiązkowym nie należą także numery REGON oraz NIP.

Jakie usługi można świadczyć na działalności nierejestrowanej?

Kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, jakie usługi można realizować przy prowadzeniu tego typu działalności. Nie ma żadnego problemu z tym, by w tym zakresie móc działać w dowolnej dziedzinie biznesu oprócz wymaganych koncesji. Prowadzenie może i nawet powinno być związane z różnymi pasjami, przy jednoczesnym badaniu popytu na poszczególne świadczenia w najbliższej okolicy. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do:

– rękodzielników,

– osób, które stacjonarnie udzielają korepetycji,

– fotografów,

– cukierników,

– początkujących influencerów.

Zapoznaj się z cyklem, który prowadzimy: Kanały komunikacji marketingowej, który pomoże Ci prowadzić marketing w social mediach: https://www.ifirma.pl/author/marcin-malecki

Osoby, które prowadzą tego typu działalność, nie mogą zajmować się ochroną osób lub mienia, sprzedażą alkoholu, organizowaniem imprez turystycznych, usługami detektywistycznymi, zbieraniem odpadów. Więcej usług wymienionych jest w ustawie Prawo przedsiębiorców i zalicza się do nich także pośrednictwo ubezpieczeniowe, wykonywanie czynności agencyjnych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Załącznik:
działalność nierejestrowana (2).jpg

Usługi objęte specyficznymi zasadami

Z reguły przyjęte jest, że prowadzenie działalności nierejestrowanej związane jest ze zwolnieniem od podatku VAT. Wynika to z  art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca wziął jednak pod uwagę także kilka rodzajów działalności, w których:

– konieczne jest posiadanie statusu aktywnego płatnika VAT,

– należy uzyskać numer NIP,

– niezbędne jest prowadzenie rejestru sprzedaży oraz zakupów.

Takie sytuacje mają miejsce w momencie, gdy dana osoba chce świadczyć usługi prawnicze, jubilerskie, zajmować się doradztwem. Warto wspomnieć również o dostawie wyrobów z metali szlachetnych, towarów, które są opodatkowane akcyzą, sprzedaży środków transportu oraz nieruchomości.

PIT związany z rozliczeniem działalności nierejestrowanej

Już na samym początku warto zacząć interesować się prawidłowym rozliczeniem prowadzonej przez daną osobę działalności nierejestrowanej. Konieczne do tego jest wykorzystanie druku PIT-36. Do wpisania osiągniętych przychodów oraz kosztów związanych z działalnością nierejestrowaną przeznaczona jest część „Dochody i straty podatnika”, a dokładniej wiersz „Działalność nierejestrowana”.

Przy zakładaniu działalności nierejestrowanej należy także zdawać sobie sprawę z tego, iż jej prowadzenie nie jest związane z obowiązkiem wykazywania należnej zaliczki na podatek. Jest to związane z brakiem konieczności obliczania i wypłacania zaliczki w trakcie roku podatkowego. Obowiązkowe złożenie zeznania PIT-36 powinno odbyć się do 30 kwietnia 2024 roku.

Są dwie możliwości złożenia zeznania, gdyż:

– można złożyć je drogą elektroniczną, także w usłudze Twój e-PIT,

– istnieje możliwość oddania go również w wersji papierowej.

Należy pamiętać o tym, że złożenie zeznania podatkowego jest obowiązkowe do naczelnika tego urzędu skarbowego, który jest zgodny z miejscem zamieszkania w dniu składania rozliczenia. Takie zeznanie nie jest równoznaczne także z tym, że dana osoba traci prawo do wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/ą lub skorzystania z przysługujących jej ulg podatkowych. One przez cały czas są również obowiązujące zgodnie z tymi, które przysługują danemu podmiotowi.