Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy należy się z ZUS i od TU. Kwoty są jednak niewielkie w porównaniu z uszczerbkiem na zdrowiu. Warto zwrócić się w tej sprawie do Adwokata, ponieważ zawsze uzyska dla swojego klienta dużo wyższą rekompensatę.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wykonując niebezpieczną pracę może dojść do wypadku, który powoduje długotrwały, a nawet trwały uszczerbek na zdrowiu. Pracownikowi należy się odszkodowanie. Przełożony musi sporządzić protokół powypadkowy. Aby świadczenie zostało wypłacone pracownik powinien przestrzegać zasad BHP.

Firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty, gdy podczas zdarzenia, poszkodowany pracował przy maszynie bez odzieży ochronnej lub pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Nie zawsze jest łatwo otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy, a jeśli macie Państwo problem z jego uzyskaniem, zwróćcie się o pomoc do prawnika. Adwokat Szymon Bajorek zarządzający Kancelarią w Lublinie zajmuje się tego rodzaju sprawami.

Jednorazowe odszkodowanie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Z ubezpieczenia wypadkowego ZUS można skorzystać z jednorazowego odszkodowania. Od 1 kwietnia br. za każdy procent uszczerbku, stałego lub długotrwałego wypłacana jest kwota 1269 zł. Z tytułu niezdolności do wykonywania pracy czy też do samodzielnego funkcjonowania, poszkodowany otrzyma 22 212 zł. Jednorazowe odszkodowanie jest wypłacane w wysokości 114 231 zł należy się małżonkowi lub dziecku, gdy w wyniku wypadku osoba poniosła śmierć.

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznym i wypadkowym może otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne od ZUS czy płatnika składek przez 12 miesięcy, na pokrycie kosztów leczenia. Środki mają na celu przywrócenia zdolności do pracy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych z decyzją o ich przyznaniu czeka do wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej podjęcia oraz otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika.

Wypłata odszkodowanie tytułu wypadku, długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Odszkodowanie można otrzymać również, kiedy doszło do wypadku w drodze lub podczas powrotu z pracy, czy w czasie podróży służbowej i szkolenia. Jego wysokość jest uzależniona od uszczerbku na zdrowiu. Jeśli zostanie orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego, spowodowana utratą słuchu, wzroku czy kończyny, poszkodowanemu należy się wysoka rekompensata.

Warto zwrócić się o poradę do prawnika, by otrzymać odpowiednio wysokie odszkodowanie. Firmy ubezpieczeniowe zawsze zaniżają wypłaty. Adwokat po zapoznaniu się z dokumentacją wystąpi do TU w imieniu klienta o wyższą sumę, a jeśli nie dojdzie do ugody, sprawę kieruje do sądu.