Praca w szpitalu — zawody, które można wykonywać bez wykształcenia

Praca w szpitalu wiąże się z ukończeniem odpowiednich studiów. Czy w każdym przypadku tak jest? Istnieją zawody, od których nie wymaga się posiadania wyższego wykształcenia. Kim są te grupy zawodowe? Szczegóły poniżej.

Praca w szpitalu bez studiów

Ilość wolnych miejsc pracy, potwierdza, że w przypadku niektórych zawodów wykonywanych w szpitalu, nie jest potrzebne wyższe wykształcenie. Można to zobaczyć np. w artykule GoWork.pl, w którym skupiono się na przybliżeniu obowiązków salowej.

Osoby, które chciałyby świadczyć opiekę medyczną, mogą pracować jako personel medyczny.  W wielu przypadkach, aby znaleźć zatrudnienie w służbie zdrowia, wystarczy ukończyć dwuletnią szkołę policealną lub odbyć odpowiednie szkolenie.  

Jakie zawody medyczne nie wymagają wyższego wykształcenia?

Praca w służbie zdrowia możliwa jest również dla osób bez studiów. Do tej grupy zawodowej zalicza się salowa, technik masażysta i higienistka stomatologiczna. Jakie są ich obowiązki zawodowe bez wykształcenia kierunkowego?

Salowa

Praca w tym zawodzie nie wymaga ukończenia studiów. Zazwyczaj do wykonywania obowiązków salowej wystarczy ukończenie specjalistycznego szkolenia. Do zadań salowej należy dostarczanie posiłków i transportowanie pacjentów na zabiegi. Salowa odpowiedzialna jest także za obsługę bloku operacyjnego, dbanie o higienę pacjentów, utrzymanie czystości w salach, udzielanie podstawowej pomocy. Salowa może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, placówkach medycznych, klinikach, ośrodkach opieki zdrowotnej, hospicjach.

Technik masażysta

By zostać technikiem masażystą, wystarczy ukończyć dwuletnią szkołę policealną. Technik masażysta zajmuje się wykonywaniem masaży leczniczych, zabiegów fizjoterapeutycznych, drenaży limfatycznych. Powinien też swobodnie komunikować się w języku migowym oraz znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych SPA.

Higienistka stomatologiczna

Podobnie jak w przypadku technika masażysty, by pracować jako higienistka stomatologiczna, wystarczy ukończyć szkołę policealną, w której nauka trwa 2 lata. Do obowiązków asystentki należy przygotowywanie stanowiska pracy, asystowanie dentyście podczas zabiegów oraz wykonywanie czynności profilaktycznych. Asystentka stomatologiczna może pracować w gabinetach stomatologicznych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach opiekuńczych.

Jakie kompetencje są istotne w branży medycznej?

Właściwej opiece nad pacjentami sprzyja posiadanie miękkich kompetencji i odpowiednich cech charakteru. Kluczowe w tym wypadku jest wykazywanie się empatią i wrażliwością na potrzeby innych osób. Równie istotna jest cierpliwość i wytrwałość, zwłaszcza w przypadku opieki nad przewlekle chorymi pacjentami.

Salowa, technik masażysta i higienistka stomatologiczna to zawody, które można wykonywać bez konieczności posiadana wyższego wykształcenia. W większości z nich wystarczy ukończenie dwuletniej szkoły policealnej. Kliniki, szpitale i ośrodki zdrowia są miejscami, w których powyższe grupy zawodowe mogą znaleźć stabilne zatrudnienie.

Artykuł sponsorowany