Prawo do opieki nad dzieckiem a alimenty — co warto wiedzieć?

Prawo do opieki nad dzieckiem oraz alimenty czasem mogą być tematem drażliwym, przez co mało omawianym. Są to jednak kwestie dość istotne w wielu przypadkach, a większa wiedza może pozwolić na sprawniejsze rozwiązanie sytuacji. Poniżej prezentujemy więc to, co warto wiedzieć o prawie do opieki nad dzieckiem i alimentach.

Kto ustala prawo do opieki nad dzieckiem i alimenty?

W przypadku sporów między rodzicami, prawo do opieki nad dzieckiem przyznaje sąd rodzinny. To ta instytucja może również nałożyć obowiązek wypłacania alimentów przez jedną ze stron, na rzecz utrzymania dziecka. Tego rodzaju działania podejmowane są przez sąd rodzinny, kiedy jakość opieki nad dzieckiem jednego z rodziców nie jest wystarczająca lub powoduje problemy. W sytuacji, kiedy drugi z rodziców nie wywiązuje się ze swoich obowiązków prawo do opieki nad dzieckiem pomoże Ci uzyskać adwokatrodzinny.wroclaw.pl, dzięki czemu podopiecznemu powinny zostać zapewnione wymagane warunki do poprawnego rozwoju.

Warto jednak pamiętać, że sądowa decyzja o przyznaniu alimentów może być określona wyłącznie, kiedy małżeństwo zostało zakończone, a więc po rozwodzie. Istnieje jednak możliwość dojścia do porozumienia rodziców w kwestii opieki i alimentów na dziecko. Nic nie stoi na przeszkodzie do tego, aby rodzice sami zmienili proporcje, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, a nawet alimenty. Działania sądu są w tym przypadku pojmowane bardziej jako forma egzekwowania należności w przypadku niezgody, a nie jedyne wyjście z sytuacji. Jednak, jeśli w żaden sposób nie uda się dojść do konsensusu, konieczny może okazać się pozew o alimenty.

Jak złożyć wniosek o alimenty i przyznanie opieki nad dzieckiem?

W przypadku, kiedy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, wniosek o alimenty należy złożyć w Sądzie Rejonowym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub osoby, od której domagamy się należności. Aby poprawnie złożyć wniosek o alimenty na dziecko, należy w nim zawrzeć przede wszystkim oznaczenie obu stron, określenie daty i sposobu wpłacania alimentów, ich wysokość oraz uzasadnienie.

Składając wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem, procedura jest dość podobna. Ubiegając się o ustalenie władzy rodzicielskiej, należy jednak pamiętać, aby podać dokładny powód, przez który druga strona powinna zostać naszym zdaniem pozbawiana prawa do opieki. Warto również pamięć, że wniosek taki można złożyć tylko do momentu, kiedy obowiązywał będzie prawny wymóg sprawowania opieki nad dzieckiem. Według prawa rodzic powinien sprawować pieczę nad wychowankiem do momentu ukończenia 18. roku życia przez dziecko. Nie oznacza to jednak, zakończenia obowiązku wypłaty alimentów.

Do kiedy należy płacić alimenty?

Jeśli złożony został pozew o alimenty i nie został on w żaden sposób zmodyfikowany, nie ma określonego terminu, do którego powinno się płacić alimenty. Tego rodzaju wsparcie finansowe polega na pomocy dziecku w sytuacji, kiedy nie ma ono własnych środków do życia. Oznacza to, że alimenty trzeba płacić do momentu uzyskania przez dziecko niezależności finansowej.

Podsumowując więc najważniejsze kwestie, w sprawie prawa do opieki nad dzieckiem i alimentów, w większości przypadków są one ustalane przez sąd rodzinny. Wniosek o alimenty i ustalenie opieki należy natomiast złożyć do odpowiedniego Sądu Rejonowego i zawrzeć w nim stosowne uzasadnienie. Warto również pamiętać, że płacenie alimentów jest konieczne do momentu uzyskania przez dziecko niezależności finansowej.